f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
46 08/05/2563 ตรวจคัดกรองโควิด-19 08-05-63
47 07/05/2563 วันต้นไม้ ประจำปี 2563
48 07/05/2563 ตรวจคัดกรองโควิด 07-05-63
49 01/05/2563 ตรวจคัดกรองโควิด-19 1-05-63
50 30/04/2563 ตรวจคัดกรองโควิด 30-04-63
51 30/04/2563 ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางขาเข้าจังหวัดอุดรธานี
52 29/04/2563 ตรวจคัดกรองโควิด 29-04-63
53 28/04/2563 ตรวจคัดกรองโควิด-19 28-04-63
54 27/04/2563 ตรวจคัดกรองโควิด 27-04-63
55 24/04/2563 ตรวจคัดกรองโควิด 24-04-63
56 23/04/2563 เข้าตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางขาเข้าจังหวัดอุดรธานี 23-04-63
57 23/04/2563 ตรวจคัดกรองโควิด 23-04-63
58 22/04/2563 ตรวจคัดกรองโควิด 22-04-63
59 21/04/2563 ตรวจคัดกรองโควิด 21-04-63
60 20/04/2563 ตรวจคัดกรองโควิด-19 20-04-63