f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 22 รายการ 07/11/2562 07/11/2562 คค 06043/พ.1/1/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 22 รายการ 02/09/2562 02/09/2562 ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 22 รายการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
3 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,176 ต้น 30/01/2562 30/01/2562 คค 06043/พ.1/36/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
4 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกล จำนวน 37 รายการ 29/01/2562 16/01/2562 06043/พ.4/2/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
5 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน อุดรธานี – น้ำสวย ระหว่าง กม. 474+409 – กม. 477+145 RT. 06/12/2561 06/12/2561 คค 06043/พ.1/35/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2561 งานปรับปรุง อาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 25/02/2562 25/02/2562 คค 06043/พ.1/38/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
7 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2561 งานก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและ ชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงน้ำโสม ของแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 25/02/2562 25/02/2562 คค 06043/พ.1/37/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ