f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 27/08/2563 ประชาสัมพันธ์ปิดกั้นพื้นที่จราจรบางส่วน เพื่อทำการก่อสร้างถนนในส่วนของงานระบบฯโครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักอุดรธานี จ.อุดรธานี ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน น้ำฆ้อง-อุดรธานี
2 18/08/2563 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2564 กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีด้านทิศตะวันตก กม.9+680-กม.10+280
3 14/08/2563 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2564 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด-อุดรธานี กม.437+000 - กม.438+000
4 12/08/2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ
5 11/08/2563 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2564 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน บ้านผือ-น้ำซึม ตอน 2 กม.12+400 - กม.14+850
6 06/08/2563 ดำเนินการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2564 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน หนองหัวคู-บ้านผือ กม.26+500 - กม.27+400
7 06/08/2563 กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ ( DOH Big Cleaning Day) ประจำปี 2563
8 31/07/2563 พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
9 28/07/2563 สัง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
10 28/07/2563 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมด้วยพิธีลงนามถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
11 24/07/2563 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
12 24/07/2563 ตรวจคัดกรองโควิด 24-07-63
13 24/07/2563 ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563
14 21/07/2563 ตรวจคัดกรองโควิด 21-07-63
15 17/07/2563 ตรวจคัดกรองโควิด 17-07-63