Close
title
f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวสารทางหลวง
title
การขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายสิธิชัย จินดาหลวง นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี นายอเนก สุวรรณภูเต ผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดอุดรธานี นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอกุมภวาปี ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังโดยมีประเด็นการแถลงข่าวประกอบด้วย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก เวลา 08.50 น. ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ที่หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. การประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี เวลา 08.20 น. ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมทองใหญ่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ส่วนภาคบ่ายเริ่มรับชมตั้งแต่เวลา 15.50 น.เป็นต้นไป วันที่ 6 พฤษภาคม เวลา 15.00 น. พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี เวลา 16.00 น.ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนสปอร์ตซิตี้ สมาร์ทซิตี้ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 อุดรธานี การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนแร่ทองแดง กรณีรถแร่ทองแดงประสบอุบัติเหตุในพื้นที่ตำบลนาดี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินงานทำความสะอาดลำห้วยสาขาลำห้วยสามพาดของบริษัทเอกชน การแจ้งเตือนประชาชนรับมือกับพายุฤดูร้อนและภัยแล้งและการให้การช่วยเหลือผ็ประสบสาธารณภัย โดยขอความร่วมมือประชาชนให้ตัดแต่งกิ่งไม้ดูแลบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรง เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสถานบริการ และโครงการจังหวัดสะอาด ภายใต้แนวคิด จังหวัดอุดรธานีบ้านเรา สะอาดสวยงามด้วยมือและใจของเรา โครงการบ้านอุ่นรัก 125 ปี 125 หลังเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี เป้า 125 หลัง ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีมีบ้านในโครงการ 220 หลัง ส่งมอบบ้านอุ่นรักแล้ว 131 หลังเตรียมส่งมอบ 26 หลัง เป็นต้นณ โรงแรมเดอ ปริ้นเซส อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี