Close
title
f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวสารทางหลวง
title
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 งานออกแบบรายละเอียด งานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในพัฒนาระบบไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทฑมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย)

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 งานออกแบบรายละเอียด งานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในพัฒนาระบบไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทฑมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย)
title
โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักอุดรธานี จ.อุดรธานี ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด-อุดรธานี

#ข่าวประชาสัมพันธ์ #แขวงทางหลวงอุดรธานีที่1 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 โดย สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ดำเนินโครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักอุดรธานี จ.อุดรธานี ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด-อุดรธานี เนื่องจากโครงการฯ จะดำเนินการรื้อผิวถนนเพื่อปูผิวใหม่ จึงขอปิดช่อง U-turn ชั่วคราว ณ ทางหลวงหมายเลข 2 กม.434+210 (ใกล้ขาเข้าโครงการฯ) ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 มกราคม 2564 (15 วัน) จึงประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง ตามวันเวลา ดังกล่าว
title
กรณีข่าวลือที่ระบุว่า หากเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงถนนสายต่างๆ แล้วเสียชีวิต ญาติสามารถติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือจากแขวงการทางฯ ได้รายละ 15,000 บาท

กรณีข่าวลือที่ระบุว่า หากเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงถนนสายต่างๆ แล้วเสียชีวิต ญาติสามารถติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือจากแขวงการทางฯ ได้รายละ 15,000 บาทนั้น ทางกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง กรมทางหลวงไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือตามที่แชร์กัน ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ ซึ่งขอแนะนำเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของประชาชน สำหรับผู้ประสบภัยจากรถ พบว่ามีช่องทางที่ผู้ประสบภัยสามารถขอความช่วยเหลือได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถของ คปภ. หรือ กองทุนประกันสังคม ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.doh.go.th/ หรือโทร. 1586 #กรมทางหลวง #แขวงทางหลวงอุดรธานีที่1 #อุดรธานี