f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) 02/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 04/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.63 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 31/03/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.63 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค. 62 13/02/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค. 62 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ