f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 06/12/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอน โคกน้อย-นาเมืองไทย ระหว่าง กม.9+466-กม.9+486 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 06/12/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด-อุดรธานี ระหว่าง กม.420+184-กม.420+979 LT.,RT.(เป็นช่วงๆ)) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 06/12/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน ดงไร่-หนองหัวคู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+057-กม.9+692 LT.,RT (เป็นช่วงๆ)) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 06/12/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน น้ำซึม-คีรีวงกต ระหว่าง กม.76+010 - กม.77+500(เป็นช่วงๆ)) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 06/12/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจาก อุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน ดงไร่-หนองหัวคู ตอน 1 ระหว่าง กม.0+030-กม.0+430 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 06/12/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2316 ตอน ท่ายม-บ้านเหล่า ระหว่าง กม.57+450 - กม.57+910 LT.,RT.(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 29/11/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๔ ตอน โคกน้อย - นาเมืองไทย ระหว่าง กม. ๙+๔๖๖ - กม. ๙+๔๘๖ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 29/11/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑๖ ตอนท่ายม - บ้านเหล่า ระหว่าง กม.๕๗+๔๕o - กม.๕๗+๙๑o LT.,RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 29/11/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน ดงไร่ - หนองหัวคู ตอน 2 ระหว่าง กม. 9+057 - กม. 9+692 LT.,RT เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 29/11/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน น้ำซึม - คีรีวงกต ระหว่าง กม. 76+010 - กม. 77+500 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 30 รายการ