f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 23/12/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกับการการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี จำนวน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 07/12/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟ ทางหลวงหมายเลข 2 ช่วง กม.405+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 18/11/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2316 ตอน โคกผักหวาน - ท่ายม ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 - กม.18+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 18/11/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน บ้านผือ - น้ำซึม ตอน 2 ระหว่าง กม.16+000 - กม.25+000 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 18/11/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน น้ำซึม-คีรีวงกต ตอน 6 ระหว่าง กม.29+000 - กม.83+900 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 18/11/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 216 ตอน อุดรธานี -นิคมเชียงพิณ ตอน 1 ระหว่าง กม.3+140 - กม.3+578 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 18/11/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน 7 ระหว่าง กม.443+000 - กม.447+798 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 18/11/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน 5 ระหว่าง กม.446+026 - กม.447+759 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 18/11/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.420+550 - กม.422+288 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 17/11/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 งานขยายเขตติดตั้งและวางท่อประปาสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกับกำการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวงจังหวัดอุดรธานี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 98 รายการ