f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางขาเข้าจังหวัดอุดรธานี
ลงวันที่ 13/07/2563

วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายเอนก สุวรรณภูเต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 มอบหมายให้นายสุนทร ทาสีดำ หัวหน้าหมวดทางหลวงนิคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แขวงฯ เข้าตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางขาเข้าจังหวัดอุดรธานี ณ จุดตรวจคัดกรอง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู บริเวณหน้าโรงพยาบาลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน


'