f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ดำเนินการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2564 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน หนองหัวคู-บ้านผือ กม.26+500 - กม.27+400
ลงวันที่ 06/08/2563

'