f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขาดทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ (90 หน่วย) 18/03/2563 คค 06043/พ.1/3/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 22 รายการ 26/09/2562 ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 22 รายการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
3 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0601 ตอนโนนสะอาด - อุดรธานี ที่ กม.398+560 - กม.399+736 เป็นช่วงๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2561 623/-/62/136 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ