f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ (90 หน่วย) (ครั้งที่ 2) 17/09/2563 คค 06043/พ.1/6/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2 ขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวงชำรุด (ครั้งที่ 2) 16/09/2563 คค 06043/พ.4/5/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
3 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาด รถตำรวจทางหลวงชำรุด จำนวน 1 คัน 31/07/2563 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวงชำรุด 1คัน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
4 ขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทางหลวงชำรุด จำนวน 1 คัน 31/07/2563 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาด รถตำรวจทางหลวงชำรุด 1คัน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
5 ขาดทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ (90 หน่วย) 18/03/2563 คค 06043/พ.1/3/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
6 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 22 รายการ 26/09/2562 ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 22 รายการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
7 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0601 ตอนโนนสะอาด - อุดรธานี ที่ กม.398+560 - กม.399+736 เป็นช่วงๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2561 623/-/62/136 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ