f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) 02/04/2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง ม.ค.63 ถึง มี.ค. 63 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 01/10/2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง ก.ค. 62 ถึง ธ.ค. 62 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 01/10/2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง ต.ค. 62 ถึงเดือน ธ.ค. 62 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ