f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2316 ตอนท่ายม - บ้านเหล่า ระหว่าง กม.57+450 - กม.57+910 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) 06/12/2562 06/12/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอน โคกน้อย - นาเมืองไทย ระหว่าง กม. 9+466 - กม. 9+486 06/12/2562 06/12/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
3 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 ทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน ดงไร่ – หนองหัวคู ตอน 2 ระหว่าง กม. 9+057 – กม. 9+692 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) 06/12/2562 06/12/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
4 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน อุดรธานี - น้ำสวยระหว่าง กม.459+355 - กม.486+306 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 27/08/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 18/07/2562 18/07/2562 623/60/62/364 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
6 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี 2562 รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด – อุดรธานี ระหว่าง กม.398+534 - กม.399+820 LT. และ ระหว่าง กม 398+534 - กม.399+900 RT. 05/04/2562 04/04/2562 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
7 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี 2562 รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ระหว่าง กม.418+854 - กม.420+550 LT.,RT. (แยกกุมภวาปี) 04/04/2562 04/04/2562 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
8 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2562 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน น้ำซึม - คีรีวงกต ระหว่าง กม.29+200 - กม.62+400 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) 04/04/2562 04/04/2562 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
9 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2562 รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณ จราจร บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน อุดรธานี - หนองขาม ระหว่าง กม.3+900 - กม.3+950 (สี่แยกสันตพล) 04/04/2562 04/04/2562 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
10 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2562 รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.14+660 - กม.14+690 (สี่แยกหนองสำโรง) 03/04/2562 03/04/2562 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
11 จ้างซ่อมvace+น้ำยาแอร์ 05/02/2562 05/02/2562 623/-/62/57 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
12 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,176 ต้น 22/01/2562 22/01/2562 คค 06043/พ.1/36/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
13 จ้างเปลี่ยนกระจกหน้า 09/01/2562 09/01/2562 623/-/62/34 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
14 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน อุดรธานี - น้ำสวย ระหว่าง กม.460+000 - กม.486+306 ไหล่ทาง เป็นช่วงๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2561 06/12/2561 623/45/62/123 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
15 ตะปู 26/11/2561 26/11/2561 623/60/62/113 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ