f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2316 ตอนท่ายม - บ้านเหล่า ระหว่าง กม.57+450 - กม.57+910 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) 06/12/2562 06/12/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอน โคกน้อย - นาเมืองไทย ระหว่าง กม. 9+466 - กม. 9+486 06/12/2562 06/12/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
3 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 ทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน ดงไร่ – หนองหัวคู ตอน 2 ระหว่าง กม. 9+057 – กม. 9+692 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) 06/12/2562 06/12/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
4 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,176 ต้น 22/01/2562 22/01/2562 คค 06043/พ.1/36/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
5 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน อุดรธานี – น้ำสวย ระหว่าง กม. 474+409 – กม. 477+145 RT. 29/11/2561 29/11/2561 คค 06043/พ.1/35/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ