f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 623/60/63/93 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 03/12/2562 03/12/2562 623/60/63/92 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 03/12/2562 03/12/2562 623/60/63/91 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 02/12/2562 02/12/2562 623/60/63/90 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 02/12/2562 02/12/2562 623/60/63/89 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 02/12/2562 02/12/2562 623/60/63/88 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 02/12/2562 02/12/2562 623/60/63/87 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
8 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (ข่วงสะพาน) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน อุดรธานี - น้ำสวย กม.460+744 - กม.460+802 LT.,RT. 02/12/2562 02/12/2562 623/-/63/86 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ 29/11/2562 29/11/2562 623/45/63/85 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 28/11/2562 28/11/2562 623/60/63/84 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
11 จ้างเปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิค (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 27/11/2562 27/11/2562 623/-/63/18 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
12 ซื้อวัสดุเครื่องจักร (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 27/11/2562 27/11/2562 623/30/63/17 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
13 จ้างซ่อมเครื่องจักร (งานเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ 27/11/2562 26/11/2562 623/-/63/16 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ 27/11/2562 27/11/2562 623/45/63/83 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 26/11/2562 26/11/2562 623/60/63/82 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 445 รายการ