f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเครื่องจักร (งานเงินทุนฯ) 09/07/2563 623/30/63/141 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 09/07/2563 623/30/63/140 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 9 รายการ 08/07/2563 623/45/63/339 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 8 รายการ 08/07/2563 623/45/63/338 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
5 ซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ 03/07/2563 623/70/63/336 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 03/07/2563 623/60/63/335 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
7 ซื้อวัสดุการเกษตร 8 รายการ 02/07/2563 623/70/63/334 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
8 ซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ 01/07/2563 623/70/63/332 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 01/07/2563 623/60/63/331 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
10 ซื้อวัสดุการเกษตร 39 รายการ 26/06/2563 623/70/63/327 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ 25/06/2563 623/60/63/326 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 2 รายการ 23/06/2563 623/35/63/322 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 10 รายการ 25/06/2563 623/45/63/325 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ 24/06/2563 623/45/63/323 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15 รายการ 23/06/2563 623/60/63/321 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 764 รายการ