f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2563 623/60/63/427 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2563 623/40/63/425 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 623/60/63/423 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 623/45/63/424 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 623/45/63/422 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 623/60/63/421 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 623/45/63/420 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
8 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2563 623/-/63/419 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
9 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2563 623/-/63/418 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
10 ซื้อวัสดุอื่นๆ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563 623/85/63/417 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2563 623/35/63/415 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
12 ซื้อวัสดุอื่นๆ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2563 623/85/63/416 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2563 623/40/63/414 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 18/09/2563 623/45/63/413 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2563 623/45/63/412 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 844 รายการ