f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 03/07/2563 623/60/63/335 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2 ซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ 01/07/2563 623/70/63/332 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 01/07/2563 623/60/63/331 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
4 ซื้อวัสดุการเกษตร 39 รายการ 01/07/2563 623/70/63/327 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 10 รายการ 25/06/2563 623/45/63/325 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ 24/06/2563 623/45/63/323 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15 รายการ 23/06/2563 623/60/63/321 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 19/06/2563 623/60/63/318 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 19/06/2563 623/60/63/319 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
10 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2563 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน บ้านผือ - น้ำซึม ระหว่าง กม.0+808 – กม.3+755 30/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.24/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน น้ำซึม - คีรีวงกต ระหว่าง กม.79+050 – กม.83+434 (เป็นช่วงๆ) 24/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.14/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
12 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2563 รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2423 ตอน ทางเข้าสนามบินกองทัพอากาศ ระหว่าง กม.0+000 – กม.0+700 23/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.12/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
13 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ระหว่าง กม.425+420 - กม.427+780 RT. 17/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.8/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
14 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและ ขนส่ง ปี 2563 รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน อุดรธานี-นิคมเชียงพิณ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+492 LT. 21/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.9/2563 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
15 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2376 ตอน น้ำซึม - โสกกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.26+825 LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ) 13/05/2563 สัญญาเลขที่ อด.39/จ./2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 84 รายการ