f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2563 9,965.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2563 23,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 34,375.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 49,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 99,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 75,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 5,692.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2563 16,730.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2563 7,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563 29,536.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2563 272,194.36 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2563 7,980.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2563 18,440.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 18/09/2563 6,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2563 43,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 874 รายการ