f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทางหลวงชำรุด จำนวน 1 คัน 09/07/2563 50,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุเครื่องจักร (งานเงินทุนฯ) 09/07/2563 18,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 09/07/2563 16,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 9 รายการ 08/07/2563 26,695.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 8 รายการ 08/07/2563 98,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ 03/07/2563 26,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 03/07/2563 22,730.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร 8 รายการ 02/07/2563 31,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ 01/07/2563 38,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 01/07/2563 93,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร 39 รายการ 01/07/2563 36,610.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ 25/06/2563 19,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 2 รายการ 23/06/2563 225,363.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 10 รายการ 25/06/2563 62,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ 24/06/2563 58,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 790 รายการ