f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 04/12/2562 99,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 03/12/2562 48,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 03/12/2562 54,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 02/12/2562 35,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 02/12/2562 24,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 02/12/2562 21,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 02/12/2562 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (ข่วงสะพาน) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน อุดรธานี - น้ำสวย กม.460+744 - กม.460+802 LT.,RT. 02/12/2562 249,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ 29/11/2562 95,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 28/11/2562 74,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างเปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิค (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 27/11/2562 11,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุเครื่องจักร (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 27/11/2562 17,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักร (งานเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ 26/11/2562 12,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ 27/11/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 26/11/2562 26,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 451 รายการ